homeการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ระดับชั้น ม.3
personperson_add
การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ระดับชั้น ม.3

ผู้สอน
นาย ชาญณรงค์ แผนพุทธา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ระดับชั้น ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5785

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6  ระดับชั้น ม.3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)