homeBasic_Technology_M2_Piya (ง22102)
personperson_add
Basic_Technology_M2_Piya (ง22102)

ผู้สอน
จีรณินท์ ไชยคำ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Basic_Technology_M2_Piya (ง22102)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5786

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)