home55-2 พฤติกรรมการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้าน [ศุกร์เช้า 5803]
person
55-2 พฤติกรรมการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้าน [ศุกร์เช้า 5803]

ผู้สอน
ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
55-2 พฤติกรรมการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้าน [ศุกร์เช้า 5803]

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5803

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

55-2 พฤติกรรมการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้าน [เรียนวันศุกร์ 8.30-12.05 ห้อง 5/405]


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)