ผู้สอน
ดร. กัลยา มิขะมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

2/2555 การส่งเสริมการประมง_ปวส2 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5804

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการส่งเสริมการประมง ปส2 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ