เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

(กำลังอยู่ช่วงการปรับปรุง)

ภาษาจีนเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน ภาษาจีน ฯ

 

ขอให้นศ.เอกท่องเที่ยว สวนสุนันทา รหัส 54 เข้ามาขออนุมัติเข้าชั้นเรียนตรงนี้ก่อนนะคะsmiley