2/5 - ส20201 การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย


ผู้สอน
นาย สมบัติ นาคแป้น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 9 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
2/5 - ส20201 การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

Class ID
58089

Class Code
3084100101

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)