homeกศน. บ้านควน
personperson_add
กศน. บ้านควน

ผู้สอน
person
นาง วาสนา ทองใบ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กศน. บ้านควน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5809

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 นักศึกษา ม.ปลย  กศน. ตำบลบ้านควน พบกลุ่ม ทุกวัน พุธและวันพฤหัสบดี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)