homeกศน. บ้านควน
person
กศน. บ้านควน

ผู้สอน
นาง วาสนา ทองใบ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กศน. บ้านควน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5809

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 นักศึกษา ม.ปลย  กศน. ตำบลบ้านควน พบกลุ่ม ทุกวัน พุธและวันพฤหัสบดี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)