กศน. บ้านควน

คำอธิบายชั้นเรียน

 นักศึกษา ม.ปลย  กศน. ตำบลบ้านควน พบกลุ่ม ทุกวัน พุธและวันพฤหัสบดี