homeสังคมศึกษา กลุ่ม 2 การวางแผนและการบริหารโครงการฯ
personperson_add
สังคมศึกษา กลุ่ม 2 การวางแผนและการบริหารโครงการฯ

ผู้สอน
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา กลุ่ม 2 การวางแผนและการบริหารโครงการฯ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5814

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการวางแผนและการบริหารโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)