homeชั้นเรียนสังคม
personperson_add
ชั้นเรียนสังคม

ผู้สอน
person
นาง กนกพร หนูประพันธ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นเรียนสังคม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5826

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างเรื่องวัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)