homeมัธยมศึกษาปีที่2/2556
person
มัธยมศึกษาปีที่2/2556

ผู้สอน
นาง วราวัลย์ คำดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่2/2556

หมายเลขของวิชา (Class ID)
5833

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหมากมี่

คำอธิบายวิชา

ภาษาไทยมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปี2556


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)