homeกศน.ตำบลคำน้ำแซบ
person
กศน.ตำบลคำน้ำแซบ

ผู้สอน
นาง เพ็ญแข ต้นสาย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กศน.ตำบลคำน้ำแซบ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5845

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)