homeกศน.ตำบลคำน้ำแซบ
personperson_add
กศน.ตำบลคำน้ำแซบ

ผู้สอน
นาง เพ็ญแข ต้นสาย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กศน.ตำบลคำน้ำแซบ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5845

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)