กิจกรรมแนะแนว ม.2/2

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีค่ะตอนรับเปิดเทอมใหม่