homeกิจกรรมแนะแนว ม.2/2
person
กิจกรรมแนะแนว ม.2/2

ผู้สอน
นางสาว สุปรียา โฉมวรรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กิจกรรมแนะแนว ม.2/2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
585

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สวัสดีค่ะตอนรับเปิดเทอมใหม่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)