homeกศน.ตำบลวารินชำราบ
person
กศน.ตำบลวารินชำราบ

ผู้สอน
นางสาว วงค์เดือน จันทะแสง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กศน.ตำบลวารินชำราบ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5855

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาภาษาไทย  นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  กศน.ตำบลวารินชำราบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)