home6102408 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการควบคุมสินค้า (อังคาร-บ่าย) 2/2555
person
6102408 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการควบคุมสินค้า (อังคาร-บ่าย) 2/2555

ผู้สอน
น.ส. ดวงทิพย์ รับพรดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
6102408 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการควบคุมสินค้า (อังคาร-บ่าย) 2/2555

หมายเลขของวิชา (Class ID)
5858

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

2/2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)