homeกิจกรรมแนะแนวม.2/3
person
กิจกรรมแนะแนวม.2/3

ผู้สอน
นางสาว สุปรียา โฉมวรรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กิจกรรมแนะแนวม.2/3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
586

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเปิดเทอมใหม่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)