กิจกรรมแนะแนวม.2/3

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเปิดเทอมใหม่