homeกศน.ตำบลเมืองศรีไค
personperson_add
กศน.ตำบลเมืองศรีไค

ผู้สอน
นาง ธนวันต์ สอนสะอาด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กศน.ตำบลเมืองศรีไค

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5860

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

พท 21001 รายวิชาภาษาไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)