homeกศน.ตำบลเมืองศรีไค
person
กศน.ตำบลเมืองศรีไค

ผู้สอน
นาง ธนวันต์ สอนสะอาด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กศน.ตำบลเมืองศรีไค

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5860

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

พท 21001 รายวิชาภาษาไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)