homeกศน.ตำบลแสนสุข
person
กศน.ตำบลแสนสุข

ผู้สอน
นาง อุไร เคนคำน้อย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กศน.ตำบลแสนสุข

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5861

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

กศน.เพื่อนเรียนรู้สูชุมชน กศน.ตำบลแสนสุข


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)