homeกศน.ตำบลบุ่งไหม
person
กศน.ตำบลบุ่งไหม

ผู้สอน
นางสาว ทิพวรรณ นางาม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กศน.ตำบลบุ่งไหม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5863

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา ภาษาไทย พท 21001  ระดับ มใต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)