homeกศน.ตำบลท่าลาด
personperson_add
กศน.ตำบลท่าลาด

ผู้สอน
person
นางสาว รุ้งเพชร ศรีสมบูรณ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กศน.ตำบลท่าลาด

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5864

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาภาษาไทย ระดับ ม.ต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)