homeวิชาการทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
personperson_add
วิชาการทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
person
นาง ดวงนภา ทรัพย์แสนดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาการทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

หมายเลขของวิชา (Class ID)
5865

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเรียนการสอนเกี่ยวกับการทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี CD Organizer สำหรับนักศึกษาชั้น ปวส.2/1 เอกการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)