วิชาการทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนเกี่ยวกับการทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี CD Organizer สำหรับนักศึกษาชั้น ปวส.2/1 เอกการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ