homeวิชาการทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
personperson_add
วิชาการทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
person
นาง ดวงนภา ทรัพย์แสนดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาการทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5865

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนเกี่ยวกับการทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี CD Organizer สำหรับนักศึกษาชั้น ปวส.2/1 เอกการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)