homeวิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ IDT3R_2/55
person
วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ IDT3R_2/55

ผู้สอน
person
นาย ชาญ ราชวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ IDT3R_2/55

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5866

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เฉพาะนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการชั้นปีที่ 3 รอบปกติ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)