homeวิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ IDT3R_2/55
personperson_add
วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ IDT3R_2/55

ผู้สอน
person
นาย ชาญ ราชวงศ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ IDT3R_2/55

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5866

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เฉพาะนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการชั้นปีที่ 3 รอบปกติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)