homeวิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ IDT3Q_2/55
personperson_add
วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ IDT3Q_2/55

ผู้สอน
person
นาย ชาญ ราชวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ IDT3Q_2/55

หมายเลขของวิชา (Class ID)
5867

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เฉพาะนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการชั้นปีที่ 3 รอบสมทบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)