homeวัสดุอุตสาหกรรมฯ TM1/1_2/55
person
วัสดุอุตสาหกรรมฯ TM1/1_2/55

ผู้สอน
นาย ชาญ ราชวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วัสดุอุตสาหกรรมฯ TM1/1_2/55

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5868

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เฉพาะสาขาช่างเครื่องกลชั้นปีที่ 1 ห้อง 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)