homeกิจกรรมแนะแนวม.2/4
personperson_add
กิจกรรมแนะแนวม.2/4

ผู้สอน
นางสาว สุปรียา โฉมวรรณ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กิจกรรมแนะแนวม.2/4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
587

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเปิดเทอมใหม่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)