homeงานเครื่องมือกลอัตโนมัติ TIE3N_2/55
personperson_add
งานเครื่องมือกลอัตโนมัติ TIE3N_2/55

ผู้สอน
person
นาย ชาญ ราชวงศ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
งานเครื่องมือกลอัตโนมัติ TIE3N_2/55

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5870

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการชั้นปีที่ 3 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)