งานเครื่องมือกลอัตโนมัติ TIE3N_2/55


ผู้สอน
นาย ชาญ ราชวงศ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 10 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานเครื่องมือกลอัตโนมัติ TIE3N_2/55

รหัสวิชา
5870

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คำอธิบายวิชา

เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการชั้นปีที่ 3 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books