เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Sec 01

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของระบบเครือข่าย จุดอ่อนของระบบเครือข่าย วิทยาการเข้ารหัสสำหรับความมั่นคงของระบบเครือข่าย โครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure: PKI) ความมั่นคงระดับชั้นแอพพลิเคชัน อีเมลและโปรแกรมรับส่งข้อความแบบทันใจ (Instant Messaging: IM) ความมั่นคงระดับชั้นทรานสปอร์ต  เอสเอสแอล (Secure Sockets Layer: SSL) และ ทีแอลแอส (Transport Layer Security: TLS) ความมั่นคงระดับชั้นเครือข่าย ความมั่นคงไอพี เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network: VPN) ความมั่นคงในการเข้าถึงระยะไกล ไฟร์วอลล์ ระบบการตรวจหาการบุกรุก (Intrusion Detection System: IDS) ความมั่นคงของเครือข่ายไร้สาย หัวข้อวิจัยในปัจจุบันด้านความมั่นคงของเครือข่าย