ข้อมูลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียน 1/2564 (19 พ.ค. ุ64 - 11 มิ.ย. 64)


ผู้สอน
นาง เยาวเรศ พิริยสถิต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ข้อมูลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียน 1/2564 (19 พ.ค. ุ64 - 11 มิ.ย. 64)

Class ID
58736

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

คำอธิบายวิชา

รายงานข้อมูลการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคเรียน 1/2564 ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. ุ64 - 31 พ.ค. 64
โดยมีการรายงานข้อมูลประจำวัน และ การรายงานข้อมูลประจำสัปดาห์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)