การเขียนโปรแกรมดอทเน็ท 1 Sec 01
ผู้สอน

นาย ชาญชัย นามพล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การเขียนโปรแกรมดอทเน็ท 1 Sec 01

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5875

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

องค์ประกอบของวิชวลเบสิก การทำงานกับโค้ดและฟอร์ม พื้นฐานการเขียนโปรแกรม การใช้วัตถุควบคุมการเขียนโปรแกรมที่ติดต่อกับระบบฐานข้อมูล การสร้างโปรแกรมด้วยวิชวลเบสิก การออกแบบส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน การใช้งานวัตถุควบคุมต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมกับเหตุการณ์ ชนิดของข้อมูล ตัวแปร การตัดสินใจ การทำซ้ำ การสร้างเมนู การดีบักโปรแกรม การจัดการความผิดพลาด การใช้งานส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบหลายเอกสาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.