homeมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

ผู้สอน
person
นาย คงศักดิ์ ไตติลานนท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
588

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนทุกคนต้องเคารพกติกาในห้อง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)