homeกราฟิกแอนนิเมชัื่่น
person
กราฟิกแอนนิเมชัื่่น

ผู้สอน
นาย ทศพร ธรรมประทีป
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กราฟิกแอนนิเมชัื่่น

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5882

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ใช้เรียนสอนกราฟิกแอนนิเมชั่น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)