homeสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 01
personperson_add
สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 01

ผู้สอน
person
miss nantana rattanachai
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 01

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5883

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

รายละเอียดรายวิชา : วิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานธุรกิจ โดยนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย เน้นให้นักศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบระบบพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการบริหาร หรือนำความรู้และเทคนิคต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษากรณีศึกษาได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)