เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง ม.4/5


ผู้สอน
นาย วัชรินทร์ จันทิมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 5 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง ม.4/5

Class ID
5885

สถานศึกษา
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
คำอธิบายวิชา

รายวิชาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ คือ ภาษา C


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)