ผู้สอน
นาย ณัฏฐเอก กระจ่าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี_6.1_2.2555


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5886

สถานศึกษา

โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

ท.ส.ค.