มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักเรียนทุกคนต้องเคารพกติกาในห้อง