วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ม.๕/๖


ผู้สอน
นางสาว พจนีย์ บุพรัง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ม.๕/๖

Class ID
58927

Class Code
ท32101

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา
คำอธิบายวิชา

รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)