ผู้สอน
Phramaha Tharabun Khuchinda
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ASEAN Studies Project [โครงงานอาเซียนศึกษา]


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5895

สถานศึกษา

โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

 

This project was designed to manage students project about the ASEAN studies by let them create the scenario/situation, reseach informations, practice then present their learning outcome.

Join me, thanks.

Phrmaha Tharabun Khuchinda

English teacher at Watphrathatwittaya, Nong Khai