homeจริยศาสตร์ กลุ่ม 2 (2/2555)
person
จริยศาสตร์ กลุ่ม 2 (2/2555)

ผู้สอน
ดร. วิเชียร สิทธิประภาพร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
จริยศาสตร์ กลุ่ม 2 (2/2555)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5898

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

N/A


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)