เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เคมี 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนเคมี 5 ประกอบด้วยบทเรียน จำนวน 2 หน่วย คือ  ของแข็ง ของเหลว แก๊ส และ เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์