English for Career1 (year2)


ผู้สอน
ผศ. โสภณ เปียสนิท
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
English for Career1 (year2)

รหัสวิชา
59

สถานศึกษา
Rajamangala University of Technology Rattankosin WKK Campus

คำอธิบายวิชา

 

...........................................................................

 

สภาพรายวิชา

วิชาชีพบังคับ

เวลาศึกษา 45 คาบเรียน ตลอด 17 สัปดาห์ 3-0-6

จุดมุ่งหมายรายวิชา 

 

 

 


 

การประเมิน

กลางภาค 30 

ปลายภาค 30

ภาคผลงานเชิงปฏิบัติ 40


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books