homeการทดสอบวัสดุแบบทำลายสภาพ EMT2N_2/55
personperson_add
การทดสอบวัสดุแบบทำลายสภาพ EMT2N_2/55

ผู้สอน
person
นาย ชาญ ราชวงศ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การทดสอบวัสดุแบบทำลายสภาพ EMT2N_2/55

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5901

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการชั้นปีที่ 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)