ท14101-ภาษาไทยป.4/4ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นางสาว กมลทิพย์ ชุมจันทร์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 15 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ท14101-ภาษาไทยป.4/4ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

รหัสวิชา
59043

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ท14101

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาษาไทย


฿3,190.00 -59.28%
฿3,200.00 -39.16%
฿199.00 -59.3%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)