ท14101-ภาษาไทยป.4/4ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นางสาว กมลทิพย์ ชุมจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 14 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ท14101-ภาษาไทยป.4/4ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

Class ID
59043

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ท14101

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา

ภาษาไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)