อนุบาล03000-อนุบาล 3/3 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นางสาว พิณยุภา นัครี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
อนุบาล03000-อนุบาล 3/3 ครู-นักเรียน

Class ID
59078

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)