การพัฒนาเว็บลเพจ
ผู้สอน

นาย พัฒน์ จีรภัทร์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การพัฒนาเว็บลเพจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5908

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน
—อธิบายความหมายและโครงสร้างไวยากรณ์ของการเขียนเว็บเพจ
—ออกแบบส่วนประกอบของเว็บเพจ
—สร้างสรรค์เว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูป

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.