ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ทางสัตวแพทย์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การตรวจ การวินิจฉัยและการรักษาโรคทางศัลยกรรมของระบบกระดูกและข้อต่อในสัตว์