ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ทางสัตวแพทย์

คำอธิบายชั้นเรียน

การตรวจ การวินิจฉัยและการรักษาโรคทางศัลยกรรมของระบบกระดูกและข้อต่อในสัตว์