ศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก

คำอธิบายชั้นเรียน

การตรวจ การวินิจฉัยและการรักษาโรคทางศัลยกรรมของทุกระบบในสัตว์เล็กยกเว้นระบบกระดูกและข้อต่อ