ศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การตรวจ การวินิจฉัยและการรักษาโรคทางศัลยกรรมของทุกระบบในสัตว์เล็กยกเว้นระบบกระดูกและข้อต่อ