ว16101-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป.6/1ปีการศึกษา2564ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นางสาว สุนทรี โกวิทพิทยาการ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ว16101-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป.6/1ปีการศึกษา2564ครู-นักเรียน

Class ID
59147

หมายเลขประจำวิชา
ว16101

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชาวิทยาและเทคโนโลยี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)