homeตารางการทำงาน
person
ตารางการทำงาน

ผู้สอน
นาย สุวิรัช พรมมาก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ตารางการทำงาน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5915

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาตารางการทำงาน รหัสวิชา ง20242 ร.ร.หนองไผ่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)