ตารางการทำงาน
ผู้สอน

นาย สุวิรัช พรมมาก

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ตารางการทำงาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5915

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองไผ่

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาตารางการทำงาน รหัสวิชา ง20242 ร.ร.หนองไผ่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.