ผู้สอน
นาย ฤทธิไกร ไชยงาม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

Physics Laboratory for Science Teacher II


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5917

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา Physics Laboratory for Science Teacher มีวัตถุประสงค์ เพิ่มทักษะด้านการลงมือปฏิบัติทดลองใช้เครื่องไม้เครื่องมือ ผ่านการลงมือทำปฏิบัติการต่างๆ ที่กำหนดให้ ประสบการณ์และความสามารถด้านการใช้เครื่องมือที่จะได้เรียนรู้จากวิชานี้ จำเป็นอย่างยิ่งในการนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ(Active Learning) ด้วยตนเอง 

คลาสนี้ไม่ได้มุ่งหวังจะใช้ Classstart จัดการเรียนการสอนทั้งหมด เพียงแต่ใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่าง อาจารย์ผู้สอน กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 

คำอธิบาย ต่อไปนี้

 

ศึกษาการทดลองทางฟิสิกส์ เรื่อง 1. วีทสโตนบริดจ์, 2. การอัดและการคายประจุ, 3. การทอดลูกเต๋าและ
การสลายตัวของธาตุ, 4. วงจรกรองกระแส, 5. แทนเจนท์กัลวานอมิเตอร์, 6. วงจร RLC ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ,
7. การใช้มัลติมิเตอร์และกฎของโอห์ม, และ 8. การศึกษาคุณสมบัติของหม้อแปลงไฟฟ้า