homeวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
person
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ผู้สอน
person
นางสาว มัลลิกา สัตนาโค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5919

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รหัสวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2000 - 1401


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)