RBL16201-โครงงานฐานวิจัยป.6/5 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นางสาว พรชนก มากชูชิต
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
RBL16201-โครงงานฐานวิจัยป.6/5 ครู-นักเรียน

รหัสวิชา
59193

รหัสวิชาของสถานศึกษา
RBL16201

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชาโครงงานฐานวิจัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books